Badania nad innowacjami

Na potrzeby naszych klientów realizujemy zaawansowane badania nad innowacyjnymi produktami lub usługami. Nasi klienci przygotowujący się do wdrażania produktów na rynek potrzebują często profesjonalnych badań prototypów lub testów wybranych komponentów produktu czy wspierających produkty systemów informatycznych. Z uwagi na dostęp do profesjonalnej kadry i zaplecza badawczego realizujemy rzeczywiste projekty badawcze obejmujące kompleksowe badania nad projektowanymi i prototypowanymi produktami – od zdefiniowania pytań badawczych, celu badań, postawienia hipotez i ich weryfikacji aż do przekazanie kompletnych raportów badawczych stanowiących podstawę doskonalenia i rozwijania produktów. Realizacja badań przez naszą firmę często obejmuje także:

  • przygotowanie scenariuszy badawczych
  • budowę środowisk testowych i symulacyjnych (np. tuneli aerodynamicznych, środowiska przechowalniczego itp.)
  • budowanie i testowanie prototypów

Na podstawie przeprowadzonych badań nasi klienci mogą doskonalić produkty lub je rozwijać (np. w wymiarze wytrzymałościowym, starzeniowym, przechowalniczym, transportowym czy utylizacyjnym)

Podczas badań nad innowacyjnymi produktami i prototypami określamy gotowość technologiczną produktu (np. zgodnie ze skalą TRL – Technology Readiness Level) co często stanowi podstawę do ubiegania się o dotacje na prace rozwojowe czy wdrożeniowe.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł