Audyty badawcze w firmach

Audyty Badawcze służą kompleksowej ocenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i identyfikacji stanu prac badawczych prowadzonych u naszego klienta. Dzięki takiemu audytowi możliwa jest identyfikacja prac badawczych na potrzeby tworzenia ładu zarządzania badaniami oraz uzyskiwania ulgi podatkowej. Dzięki naszym audytom identyfikowane są prace oraz osoby powiązane z aktywnościami badawczymi co ułatwia późniejsze zarządzanie badaniami oraz identyfikowanie kosztów badań w firmie. Poprzez audyty wyodrębniamy aktywności badawcze (lub weryfikujemy poprawność prowadzenia prac badawczych przez firmę klienta) jak również tworzymy rekomendacje do dalszego doskonalenia i metodycznego zarządzania pracami badawczymi. Na podstawie audytu tworzymy metodyczne ramy prowadzenia prac badawczych w firmach przez co:

  • zostają zweryfikowane lub wyodrębnione stanowiska odpowiedzialne za prace o charakterze badawczym
  • następuje zdefiniowanie i uporządkowanie wszystkich aktywności o charakterze badawczym
  • opracowane zostają rekomendacje do ewidencji kosztów badawczych na potrzeby ulgi podatkowej
  • określone zostają granice uprawnień dla osób zaangażowanych w prace badawcze
  • rekomendowany jest model zarządzania badaniami w firmie

Audyty B+R w firmach

Audyty B+R służą kompleksowej ocenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i identyfikacji stanu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych u naszego klienta. Dzięki takiemu audytowi możliwa jest identyfikacja prac B+R na potrzeby tworzenia ładu zarządzania badaniami oraz uzyskiwania ulgi podatkowej. Dzięki naszym audytom identyfikowane są prace oraz osoby powiązane z aktywnościami badawczymi co ułatwia późniejsze zarządzanie badaniami oraz identyfikowanie kosztów B+R w firmie. Poprzez audyty wyodrębniamy aktywności badawczo-rozwojowe (lub weryfikujemy poprawność prowadzenia prac B+R przez firmę klienta) jak również tworzymy rekomendacje do dalszego doskonalenia i metodycznego zarządzania pracami B+R. Na podstawie audytu tworzymy metodyczne ramy prowadzenia prac B+R w firmach przez co:

  • zostają zweryfikowane lub wyodrębnione stanowiska odpowiedzialne za prace o charakterze B+R
  • następuje zdefiniowanie i uporządkowanie wszystkich aktywności o charakterze badawczo-rozwojowym
  • opracowane zostają rekomendacje do ewidencji kosztów B+R na potrzeby ulgi podatkowej
  • określone zostają granice uprawnień dla osób zaangażowanych w prace B+R
  • rekomendowany jest model zarządzania badaniami w firmie

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

 

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań”, dofinasowanego z Funduszy Norweskich, poszukujemy osoby na stanowisko „Produkt Manager”.

Od kandydata oczekujemy wykształcenia z zakresu ekonomii i/lub wzornictwa przemysłowego na poziomie min. licencjat oraz min. 2 letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość języków obcych. Preferowany angielski i/lub niemiecki oraz duży entuzjazm i komunikatywność.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: info@designandbusiness.pl
Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie osobiste.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – oferujemy dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych możliwości kandydata.

www.norwaygrants.org