Audyty B+R w firmach

Audyty B+R służą kompleksowej ocenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i identyfikacji stanu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych u naszego klienta.

Dzięki takiemu audytowi możliwa jest identyfikacja prac B+R na potrzeby tworzenia ładu zarządzania badaniami oraz uzyskiwania ulgi podatkowej.

Dzięki naszym audytom identyfikowane są prace oraz osoby powiązane z aktywnościami badawczymi co ułatwia późniejsze zarządzanie badaniami oraz identyfikowanie kosztów B+R w firmie.

Poprzez audyty wyodrębniamy aktywności badawczo-rozwojowe (lub weryfikujemy poprawność prowadzenia prac B+R przez firmę klienta) jak również tworzymy rekomendacje do dalszego doskonalenia i metodycznego zarządzania pracami B+R. Na podstawie audytu tworzymy metodyczne ramy prowadzenia prac B+R w firmach przez co:

  • zostają zweryfikowane lub wyodrębnione stanowiska odpowiedzialne za prace o charakterze B+R
  • następuje zdefiniowanie i uporządkowanie wszystkich aktywności o charakterze badawczo-rozwojowym
  • opracowane zostają rekomendacje do ewidencji kosztów B+R na potrzeby ulgi podatkowej
  • określone zostają granice uprawnień dla osób zaangażowanych w prace B+R
  • rekomendowany jest model zarządzania badaniami w firmie

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł