Opinie o innowacyjności

Dysponowanie profesjonalną kadrą badawczą pozwala naszej firmie na przeprowadzanie pogłębionej analizy innowacyjności planowanych do wdrożenia produktów lub usług.

W ramach przygotowywania takich opinii każdorazowo odnosimy się do aktualnego stanu wiedzy dziedzinowej (poprzez przegląd baz publikacji naukowych czy baz patentowych), analizę konkurencji i weryfikację dostępnych na rynku rozwiązań jak również konfrontujemy innowacje z bieżącymi trendami branżowymi czy technologicznymi.

Rezultatem tej usługi jest formalny dokument sporządzony przez eksperta (w stopniu doktora lub profesora z danej dziedziny lub posiadającego dorobek naukowy w danej dziedzinie) wskazujący na poziom innowacyjności ocenianego produktu lub usługi.

Takie opinie są podstawą do ubiegania się o dotacje jak również służą udokumentowaniu wyróżniających się na tle konkurencji cech produktów i usług i stanowią cenne źródło przewagi konkurencyjnej.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

 

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań”, dofinasowanego z Funduszy Norweskich, poszukujemy osoby na stanowisko „Produkt Manager”.

Od kandydata oczekujemy wykształcenia z zakresu ekonomii i/lub wzornictwa przemysłowego na poziomie min. licencjat oraz min. 2 letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość języków obcych. Preferowany angielski i/lub niemiecki oraz duży entuzjazm i komunikatywność.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: info@designandbusiness.pl
Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie osobiste.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – oferujemy dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych możliwości kandydata.

www.norwaygrants.org