Opinie o innowacyjności

Dysponowanie profesjonalną kadrą badawczą pozwala naszej firmie na przeprowadzanie pogłębionej analizy innowacyjności planowanych do wdrożenia produktów lub usług.

W ramach przygotowywania takich opinii każdorazowo odnosimy się do aktualnego stanu wiedzy dziedzinowej (poprzez przegląd baz publikacji naukowych czy baz patentowych), analizę konkurencji i weryfikację dostępnych na rynku rozwiązań jak również konfrontujemy innowacje z bieżącymi trendami branżowymi czy technologicznymi.

Rezultatem tej usługi jest formalny dokument sporządzony przez eksperta (w stopniu doktora lub profesora z danej dziedziny lub posiadającego dorobek naukowy w danej dziedzinie) wskazujący na poziom innowacyjności ocenianego produktu lub usługi.

Takie opinie są podstawą do ubiegania się o dotacje jak również służą udokumentowaniu wyróżniających się na tle konkurencji cech produktów i usług i stanowią cenne źródło przewagi konkurencyjnej.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł