Przemysł 4.0

Czym jest?

Idea Przemysłu 4.0 związana jest z realizacją procesów produkcyjnych i usługowych przy wsparciu zaawansowanych technologii (maszyn, urządzeń, systemów informatycznych). Idea ta staje się priorytetem nowoczesnej gospodarki i związana jest z dążeniem do zaawansowanej (a jednocześnie ekologicznej i społecznie odpowiedzialnej) automatyzacji procesów produkcyjnych i usługowych poprzez wykorzystanie m.in. sztucznej inteligencji, autonomicznych robotów.

Nasza firma świadczy usługi doradcze pozwalające realizować plany strategicznego rozwoju w obszarze Przemysłu 4.0. Jednym z priorytetowych działań instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw w Polsce (zwłaszcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) jest wsparcie działań związanych z Przemysłem 4.0 i towarzyszących im działań tzw. transformacji cyfrowej. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotowanie usług doradczych oraz inwestycji w technologie pozwalające firmom produkcyjnym i usługowym stawać się „firmami przyszłości”.

Znaczenie
dla firm

Zakres działań

Prowadzone przez naszą firmę działania z zakresu Przemysłu 4.0 obejmują ocenę dojrzałości technologicznej naszych klientów (zwłaszcza w zakresie stopnia automatyzacji procesów, wykorzystywanego oprogramowania oraz posiadanych technologii) oraz opracowanie strategii rozwoju technologicznego, co ma szczególne znaczenie dla firm przygotowujących się do zwiększania udziału technologii w realizacji swoich procesów operacyjnych.

W ramach usług analizujemy także wpływ potencjalnych zmian technologicznych na cały „ekosystem” biznesowy naszego klienta (zarówno wnętrze firmy jak i relacje z otoczeniem – dostawcami, partnerami itp).

Wdrażanie strategii rozwojowych naszych klientów zgodnie z ideą przemysłu 4.0 realizujemy w partnerstwie konsorcjalnym z dostawcami technologii oraz firmami związanymi z automatyzacją procesów produkcyjnych. Dzięki temu osiągnęliśmy gotowość do opracowywania szczegółowych roadmap transformacyjnych pozwalających na dopasowane do potrzeb odbiorców z różnych branż a nasi klienci otrzymują rekomendacje najbardziej aktualnych i dopasowanych do możliwości kierunków zmian.

Jak działamy?

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł