Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca

integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa

środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna

kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa

sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

„Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań.”

Projekt realizowany przez Design and Business Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania o wartości 395.000,00 PLN  otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi doradztwa, projektowania i produkcji elementów prototypowych oraz krótkich serii pilotażowych, inteligentnych, ekologicznych opakowań dla produkcji małoseryjnej, w oparciu o technologie przyjazne środowisku.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego NORW.00.00.00
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – Small Grants Schemes for female enterprises
Numer wniosku o dofinansowanie: NORW.19.01.04-22-0013/20
Całkowita wartość projektu: 712 539.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 579 300.00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 394 965.00 PLN
www.norwaygrants.org 


Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności Design and Business sp. z o.o. nowej innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypowania oraz produkcji małoseryjnej eko opakowań o unikatowych cechach użytkowych.
Głównym celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa, w tym zwiększenie jego konkurencyjności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i wdrożenie do firmy i nowej usługi oraz produktu w oparciu o technologie przyjazne środowisku. Opracowane w ramach usługi opakowania charakteryzować się będą szczególnymi cechami użytkowymi zarówno w zakresie otwierania, wyjmowania produktu jak również funkcji izolacyjnych i sposobu utylizacji. Projektowanie opakowań oparte będzie na dobrych praktykach wzorniczych ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia użytkownika (UX).
Realizacja projektu stymulować będzie rozwój firmy D&B m.in. poprzez wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania gospodarką materiałową, wzmocnienie współpracy z krajami europejskimi, zwłaszcza w zakresie współpracy z firmami wymagającymi małoseryjnych nakładów eko opakowań do swoich produktów. Stąd też opracowywana usługa ma spełniać wysokie oczekiwania norweskich kontrahentów w zakresie ochrony środowiska. Ponadto działania planowane w ramach projektu mają na celu budowanie wizerunku D&B jako przedsiębiorstwa opartego na innowacjach.
Osiągnięciu celów projektu służyć mają inwestycja początkowa oraz usługi doradcze projektowane zgodnie z nowoczesnym podejściem service design.
Realizacja usług doradczych ma na celu opracowanie nowej usługi oraz produktu w zakresie wymagań od strony technologicznej, jak i wzorniczej oraz efektywnego wdrożenia na wybrane rynki.
Planowana inwestycja początkowa ma na celu wdrożenie rozwiązań umożliwiających racjonalne gospodarowanie materiałami oraz kontrolę odpadów po produkcyjnych, przyczyniających się do ochrony środowiska.

Oferta na customizowane opakowania: 
Zapraszamy do skorzystania z oferty na projektowanie, prototypowanie oraz produkcję  małoseryjnej ekologicznych opakowań.
 
Oferujemy pełen proces projektowy z prototypowaniem cyfrowym. Możesz wykonać u nas nawet niewielkie nakłady opakowań z papieru. Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla branży HoReCa oraz spożywczej. Nasze opakowania są ekologiczne i doskonale zaprojektowane. Wykonujemy opakowania jednostkowe i zbiorcze.