Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca

integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa

środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna

kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa

sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

„Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań.”

Projekt realizowany przez Design and Business Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania o wartości 395.000,00 PLN  otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi doradztwa, projektowania i produkcji elementów prototypowych oraz krótkich serii pilotażowych, inteligentnych, ekologicznych opakowań dla produkcji małoseryjnej, w oparciu o technologie przyjazne środowisku.

Wiedza

Ekologia wkracza do przemysłu: jak zrównoważone opakowania stają się przyszłością dla przedsiębiorców

Ekologia wkracza do przemysłu i staje się kluczowym elementem dla przedsiębiorców. Jakie korzyści przynosi stosowanie ekologicznych opakowań dla przemysłu i dlaczego warto inwestować w zrównoważony rozwój? Przejdź do artykułu >>

Ekologiczne opakowania - historia, stan obecny i przyszłość stosowania w Polsce

Ekologiczne opakowania - wyzwania i szanse dla przemysłu w Polsce. Jakie korzyści przynosi stosowanie zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych i jakie trendy obserwujemy w branży? Przejdź do artykułu >>

Projektowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych dla sektorów agroturystyki i HoReCa

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, sektory agroturystyki oraz HoReCa (Hotel-Restauracja-Catering) starają się wprowadzać coraz bardziej zrównoważone rozwiązania. Przejdź do artykułu >>