Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Czym jest?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) zwana także gospodarką cyrkularną to proekologiczny
model prowadzenia przedsiębiorstwa ukierunkowany na minimalizację zużycia surowców oraz
minimalizację ilości odpadów. Obejmuje szereg spójnych, systemowych rozwiązań prowadzących do zrównoważonego wykorzystywania zasobów. W przedsiębiorstwach działających zgodnie z zasadami GOZ dąży się do uzyskania zamkniętej pętli procesów, w których jak najwięcej odpadów z jednych procesów wykorzystuje się jako surowce dla innych, co znacząco zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych.

Nasza firma świadczy usługi doradcze pozwalające realizować plany strategicznej transformacji firm w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w tym zakresie jest jednym z priorytetów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2021-2027. Instytucja wskazuje na konieczność wsparcia rozwoju (dotacji) do proekologicznych działań doradczych i inwestycyjnych minimalizujących zużycie zasobów pozwalające firmom produkcyjnym i usługowym realizować założenia GOZ.

Znaczenie dla klientów

Zakres działań

Prowadzone przez naszą firmę działania z zakresu wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym obejmują holistyczne podejście do organizacji uwzgledniające zarówno jej obecny stan jak i plany rozwojowe. W ramach usług doradczych przeprowadzamy m.in. ocenę procesów projektowania nowych produktów i usług, ocenę procesów operacyjnych (produkcji/świadczenia usług, procesów logistycznych i zarządzania zasobami) oraz opracowujemy kompleksową strategię transformacyjną pozwalającej zaadaptować i wdrożyć zasady gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach usług analizujemy także wpływ potencjalnych zmian technologicznych i procesowych na cały „ekosystem” biznesowy naszego klienta (zarówno wnętrze firmy jak i relacje z otoczeniem – dostawcami, partnerami itp). W ramach usług zapewniamy także wsparcie ekspertów (np. z zakresu inżynierii materiałowej), którzy opracowują technologie pozwalające na efektywne przetwarzanie odpadów produkcyjnych.

Wdrażanie strategii transformacji w zakresie GOZ naszych klientów realizujemy w partnerstwie
konsorcjalnym z jednostkami naukowymi oraz podmiotami doświadczonymi w optymalizacji zużycia surowców. Posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego integrującego środowisko biznesowe i naukowe z wielu dziedzin, co jest szczególnie potrzebne przy interdyscyplinarnych transformacjach związanych z obiegiem zamkniętym. Dzięki temu osiągnęliśmy gotowość do opracowywania szczegółowych roadmap transformacyjnych pozwalających na wdrażanie zmian dopasowanych do potrzeb i możliwości odbiorców z dowolnej branży.

Jak działamy

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

 

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań”, dofinasowanego z Funduszy Norweskich, poszukujemy osoby na stanowisko „Produkt Manager”.

Od kandydata oczekujemy wykształcenia z zakresu ekonomii i/lub wzornictwa przemysłowego na poziomie min. licencjat oraz min. 2 letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość języków obcych. Preferowany angielski i/lub niemiecki oraz duży entuzjazm i komunikatywność.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: info@designandbusiness.pl
Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie osobiste.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – oferujemy dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych możliwości kandydata.

www.norwaygrants.org