Strategie transformacyjne w zakresie GOZ

Strategie transformacyjne w zakresie GOZ to szczegółowe i kompleksowe plany rozwoju firm w oparciu o innowacyjne rozwiązania umożliwiające realizację procesów zgodnie z zasadami GOZ. Efektem realizowanych przez naszą firmę strategii transformacyjnych jest opracowany i dostosowany do możliwości naszego klienta zestaw spójnych działań w wymiarze produktowym, technologicznym, organizacyjnym i wizerunkowym prowadzący do uzyskania istotnych wyróżnikowych rynkowych przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.

W konsekwencji opracowanych strategii firmy mogą wdrażać zestaw zmian, w tym w zakresie realizacji procesów, pozyskiwania zasobów do produkcji, przetwarzania odpadów oraz minimalizacji zasobów w kluczowych procesach pomocniczych (np. zaopatrzenie, logistyka).

W ramach strategii nasi klienci otrzymują również gotowe „roadmapy” czyli plany dojścia do zamierzonych celów wynikających z gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach tworzonych przez nas roadmap odpowiadamy na trzy kluczowe pytania w odniesieniu do trendów GOZ:

  • „Gdzie obecnie znajduje się firma naszego klienta?”
  • „Gdzie powinna być i dlaczego”
  • „Jakimi metodami należy dojść

Za szczególny wyróżnik budowanych i wdrażanych przez nas strategii uważamy pełne wsparcie klienta w trakcie realizacji strategii i pełnienie funkcji nadzoru metodycznego nad późniejszą realizacją opracowanej strategii.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

 

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań”, dofinasowanego z Funduszy Norweskich, poszukujemy osoby na stanowisko „Produkt Manager”.

Od kandydata oczekujemy wykształcenia z zakresu ekonomii i/lub wzornictwa przemysłowego na poziomie min. licencjat oraz min. 2 letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość języków obcych. Preferowany angielski i/lub niemiecki oraz duży entuzjazm i komunikatywność.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: info@designandbusiness.pl
Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie osobiste.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – oferujemy dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych możliwości kandydata.

www.norwaygrants.org