Pakiet specjalistycznych usług projektowych i technologicznych

Usługi projektowe i technologiczne stanowią często konsekwencję opracowanych strategii wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego i odnoszą się do projektowania produktów, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji i logistyki.

W ramach usług projektujemy produkty i usługi jak również projektujemy procesy technologiczne z założeniem minimalizowania marnotrawstwa zasobów, uwzględnieniem metod i technologii powtórnego zagospodarowania odpadów jak również powtórnego zagospodarowania samych produktów po zakończeniu ich eksploatacji.

W ramach takich usług projektowane są całe łańcuchy wartości (w tym łańcuchy logistyczne) jak również dobierane materiały w sposób zapewniający ich powtórne przetwarzanie. Ponadto dzięki współpracy z zespołami naukowymi opracowywane są specjalne (dedykowane) procesy technologiczne zapewniające zagospodarowanie odpadów do ponownego użycia w cyklu produkcji danego produktu lub opracowywane procesy wykorzystywania odpadów (np. poprzez zastosowanie domieszek lub innych procesów obróbkowych) w innych procesach lub produktach.

 

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł