Centrum B+R

Czym jest?

Centrum Badawczo-Rozwojowe Design and Business łączy zalety prywatnego przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Dzięki zbudowanemu interdyscyplinarnemu zespołowi złożonemu z pracowników naukowych z takich obszarów jak wzornictwo przemysłowe, informatyka, inżynieria materiałowa czy zarządzania projektami osiągnęliśmy gotowość do prowadzenia na rzecz naszych klientów zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wdrażania innowacyjnych produktów i usług.

Nasze kompetencje do prowadzenia prac B+R zostały potwierdzone przez Ministra Rozwoju i Technologii, który w czerwcu 2022 wydał decyzje o przyznaniu naszej firmie oficjalnego status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Posiadając status CBR dołączyliśmy do prestiżowej grupy nielicznych przedsiębiorstw o takim statusie będąc jedynym w północnej Polsce centrum badawczo-rozwojowym związanym z wzornictwem przemysłowym i projektowaniem produktów.

Korzyści dla klientów

Zakres działań

W swojej działalności badawczo-rozwojowej, specjalizujemy się w przeprowadzaniu badań ilościowych i jakościowych na rzecz tworzenia innowacyjnych na skalę krajową i europejską produktów i usług. Prace badawczo-rozwojowego zawsze prowadzone są na styku biznesu i nauki dlatego dostarczamy zarówno wiedzę merytoryczną i metodyczną (specyficzną do danego produktu) jak również biznesową umożliwiającą komercjalizację wypracowanych rezultatów prac badawczo-rozwojowych.

Do każdego projektu badawczo-rozwojowego podchodzimy indywidualnie, budując dedykowany zespół ekspercki w oparciu o naszych stałych partnerów – merytorycznych i technologicznych. Stale współpracujemy zarówno z innymi Centrami Badawczo-Rozwojowymi, Państwowymi Instytutami Badawczymi oraz z prywatnymi spółkami technologicznymi.

Jak pracujemy?

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł