Audyt strategiczny w zakresie GOZ

W toku działań audytowych analizowane są zarówno procesy operacyjne i zarządcze realizowane przez naszych klientów  jak również analizowane są uwarunkowania rynkowe istotne dla wdrażania zasad obiegu zamkniętego (w tym trendy, analizy materiałowe, analizy śladu węglowego, analizy technologii do przetwarzania odpadów i minimalizowanie zużycia zasobów).

Dzięki audytom strategicznym możliwa jest ocena słabych i mocnych stron zarówno produktów jak i procesów czy technologii produktów jak i procesów czy technologii naszego klienta oraz odniesienie ich do trendów typowych dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Efektem prac zespołu audytorskiego jest kompleksowy raport obejmujący analizę procesów i zasobów jak również uwzględnione są możliwe kierunki zmian minimalizujące zużycie zasobów, redukcję liczby odpadów lub ich ponowne przetworzenie.

Audyty strategiczne w zakresie GOZ przyczyniają się do wdrażania strategicznych zmian firm naszych klientów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł