Modele zarządzania pracami B+R

W ramach opracowywania modeli zarządzania pracami B+R realizujemy usługi doradcze i szkoleniowe prowadzące do sformalizowania i uporządkowania prac B+R w firmach naszych klientów.

W toku dedykowanych spotkań mentorskich i warsztatów podnosimy kwalifikacje pracowników co prowadzi do lepszego rozumienia i dostrzegania prac B+R w firmach. Wypracowywane modele zarządzania badaniami zawierają metody i narzędzia do poprawnego monitorowania prac B+R jak również zawierają rekomendacje zmian w strukturze, nowe działy, stanowiska i zakresy obowiązków dla pracowników odpowiedzialnych za realizację lub nadzór badań.

Nasze modele zarządzania badaniami dopasowane są do wielkości firmy, doświadczenia kadry jak również rodzaju prowadzonej działalności i obejmują m.in.

  • Struktury organizacyjne uwzględniające osoby/działy odpowiedizalne za B+R
  • Dobre praktyki prowadzenia projektów B+R i ich dokumentowania
  • Zasady identyfikowania prac o charakterze badania podstawowe, przemysłowe i eksperymentalne prace rozwoje
  • Praktyczną wiedzę dotyczącą procesów biznesowych w projekcie B+R
  • Procedury i techniki przeglądów postępów prac B+R w stosunku do planu i założeń biznesowych
  • Techniki identyfikowania i zarządzania koszami B+Ri

Przygotowanie firmy do stosowania ulgi podatkowej na prace B+R

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł