Prototypowanie produktów cyfrowych

Prototypowanie ma na celu maksymalizację użyteczności systemów informatycznych (np. aplikacji, serwisów www, systemów CRM, LMS i innych) wspierających procesy biznesowe lub rozszerzających funkcje produktów naszych klientów.

Celem prototypowania jest zapewnienie funkcjonalnych i estetycznych systemów spełniających zarówno standardy współczesnych produktów cyfrowych jak również odpowiadające na specyficzne potrzeby wynikających z branży lub nawyków/przyzwyczajeń docelowego odbiorcy produktu cyfrowego.

Prototypowanie stosowane przez naszą firmę bazuje na dobrych praktykach projektowania zorientowanego na użytkownika (UX – User Experience) oraz takich technik jak Design Thinking czy Service Design dlatego w trakcie prac przeprowadzamy takie działania jak:

  • Odkrywanie (definiowanie problemu użytkownika, zbieranie wymagań i oczekiwań do produktów cyfrowych, analizowanie procesów biznesowych powiązanych z produktem cyfrowym)
  • Kreowanie (tworzenie założeń i wizji produktu cyfrowego)
  • Prototypowanie (wizualizacje/modele z podejściem low-fidelity i high-fidelity pokazujące kluczowe cechy na różnych poziomach szczegółowości)
  • Testowanie (weryfikowanie założeń w odniesieniu do potrzeb i możliwości)
  • Rozwijanie (określenie kierunków istotnych dla późniejszego wytwarzania produktu cyfrowego i jego wdrożenia)

Rezultatem prototypowania jest profesjonalnie opracowany zbiór wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych przyczyniających się do późniejszego wytwarzania i wdrażania produktów cyfrowych dopasowanych do specyfiki odbiorców. Dzięki prototypowaniu znacząco poprawia się późniejsza chęć użytkowania wdrożonych aplikacji czy innych systemów informatycznych przez docelowych odbiorców.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

 

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań”, dofinasowanego z Funduszy Norweskich, poszukujemy osoby na stanowisko „Produkt Manager”.

Od kandydata oczekujemy wykształcenia z zakresu ekonomii i/lub wzornictwa przemysłowego na poziomie min. licencjat oraz min. 2 letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość języków obcych. Preferowany angielski i/lub niemiecki oraz duży entuzjazm i komunikatywność.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: info@designandbusiness.pl
Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie osobiste.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – oferujemy dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych możliwości kandydata.

www.norwaygrants.org