Strategie wzornicze

Strategie wzornicze to szczegółowe i kompleksowe plany rozwoju firm w oparciu o innowacyjne produkty i usługi. Efektem realizowanych przez naszą firmę strategii wzorniczych jest opracowany na potrzeby klienta zestaw spójnych działań w wymiarze produktowym, marketingowym, wizerunkowym i technologicznym prowadzący do uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz rozszerzenia rynku.

W konsekwencji opracowanych strategii wzorniczych inicjowany jest zazwyczaj zestaw projektów związanych z wprowadzaniem nowych lub udoskonalonych produktów (usług) oraz działania związane ze zmianami w identyfikacji wizualnej firmy, sposobach wykorzystywania kanałów sprzedażowych jak również działania związane ze zmianami w parku maszynowym, procesach produkcyjnych i usprawnieniami w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych.

W ramach opracowanych strategii wzorniczych nasi klienci otrzymują gotowe „roadmapy” czyli plany dojścia do zamierzonych celów wynikających z potrzeby zmiany strategicznej (z reguły wprost związanej z rozwojem oferty) jak również szczegółowe wytyczne jak wprowadzić zmiany.

Za szczególny wyróżnik budowanych i wdrażanych przez nas strategii uważamy pełne wsparcie klienta w trakcie realizacji strategii i pełnienie funkcji nadzoru metodycznego nad realizacją strategii.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

 

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań”, dofinasowanego z Funduszy Norweskich, poszukujemy osoby na stanowisko „Produkt Manager”.

Od kandydata oczekujemy wykształcenia z zakresu ekonomii i/lub wzornictwa przemysłowego na poziomie min. licencjat oraz min. 2 letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość języków obcych. Preferowany angielski i/lub niemiecki oraz duży entuzjazm i komunikatywność.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: info@designandbusiness.pl
Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie osobiste.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – oferujemy dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych możliwości kandydata.

www.norwaygrants.org