Strategie wzornicze

Strategie wzornicze to szczegółowe i kompleksowe plany rozwoju firm w oparciu o innowacyjne produkty i usługi. Efektem realizowanych przez naszą firmę strategii wzorniczych jest opracowany na potrzeby klienta zestaw spójnych działań w wymiarze produktowym, marketingowym, wizerunkowym i technologicznym prowadzący do uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz rozszerzenia rynku.

W konsekwencji opracowanych strategii wzorniczych inicjowany jest zazwyczaj zestaw projektów związanych z wprowadzaniem nowych lub udoskonalonych produktów (usług) oraz działania związane ze zmianami w identyfikacji wizualnej firmy, sposobach wykorzystywania kanałów sprzedażowych jak również działania związane ze zmianami w parku maszynowym, procesach produkcyjnych i usprawnieniami w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych.

W ramach opracowanych strategii wzorniczych nasi klienci otrzymują gotowe „roadmapy” czyli plany dojścia do zamierzonych celów wynikających z potrzeby zmiany strategicznej (z reguły wprost związanej z rozwojem oferty) jak również szczegółowe wytyczne jak wprowadzić zmiany.

Za szczególny wyróżnik budowanych i wdrażanych przez nas strategii uważamy pełne wsparcie klienta w trakcie realizacji strategii i pełnienie funkcji nadzoru metodycznego nad realizacją strategii.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł