Roadmapy transformacyjne

Roadmapa Transformacji Cyfrowej to szczegółowy plan strategiczny prowadzący do zbudowania przez naszych klientów „firmy przyszłości”. W ramach opracowanych „roadmap” (map drogowych) rekomendowany jest kierunek zmian prowadzących do podnoszenia dojrzałości technologicznej naszych klientów (w wymiarze maszynowym, sprzętowym, oprogramowania). Roadmapy zawierają wizję zmian, szczegółowe cele i kierunki prowadzące do osiągania statusu nowoczesnego przedsiębiorstwa jak również rekomendacje wdrożeniowe do planu.

W ramach tworzonych przez nas roadmap odpowiadamy na trzy kluczowe pytania w odniesieniu do trendów technologicznych:

  • „Gdzie obecnie znajduje się firma naszego klienta?”
  • „Gdzie powinna być i dlaczego”
  • „Jakimi metodami należy dojść”

W ramach tworzonych roadmap opracowujemy zawsze mierniki celów biznesowych i plany korzyści wynikających z podnoszenia dojrzałości cyfrowej.

Przemysłu 4.0 wraz ze zdefiniowanymi celami biznesowymi oraz miernikami. Inicjatywom należy nadać priorytety i określić ich wpływ na biznes. Priorytetowe inicjatywy poszerzamy o kontekst ludzi, procesów na które będą miały wpływ i technologii, które planujemy wykorzystać. Uproszczony proces opracowania mapy drogowej przedstawia się następująco:

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

 

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań”, dofinasowanego z Funduszy Norweskich, poszukujemy osoby na stanowisko „Produkt Manager”.

Od kandydata oczekujemy wykształcenia z zakresu ekonomii i/lub wzornictwa przemysłowego na poziomie min. licencjat oraz min. 2 letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość języków obcych. Preferowany angielski i/lub niemiecki oraz duży entuzjazm i komunikatywność.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: info@designandbusiness.pl
Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie osobiste.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – oferujemy dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych możliwości kandydata.

www.norwaygrants.org