Prototypowanie

Usługi w zakresie prototypowania skoncentrowane są na rzeczywistym, fizycznym wytworzeniu projektowanego produktu i obejmują wszystkie aktywności wymagające przygotowania go do wdrożenia produkcyjnego. W trakcie prac nad prototypem nasza firma wykonuje zarówno modele (2-D, 3-D) jak również przeprowadza profesjonalne walidacje i studia wykonalności (uwzgledniające możliwości produkcyjne naszego klienta dla którego wykonywany jest prototyp). W trakcie prototypowania tworzymy zawsze modele z materiałów zastępczych lub wersje w technologii druku 3-D (dzięki czemu możliwe jest poznanie wybranych, często specyficznych i innowacyjnych cech produktu) a następnie przeprowadzamy proces oceny (tzw. walidacji) po którym możliwe jest wdrożenie ewentualnych poprawek w docelowym prototypie. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi i współpracy z profesjonalnymi laboratoriami badawczymi gotowe (docelowe) prototypy produktów poddajemy przetestowaniu w wymiarze technologicznym (np. badania wytrzymałościowe) jak również w wymiarze użytkowym pozwalającym na zebranie opinii od potencjalnych odbiorców końcowych i pośrednich.

Naszym pracom w zakresie prototypowaniu towarzyszy zestaw działań organizacyjno-logistycznych prowadzących do określenia np. sposobu pakowania jednostkowego oraz zbiorczego prototypowanego produktu jak również innych działań związanych z cyklem życia produktu (włącznie z utylizacją czy oceną śladu węglowego).

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł

 

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań”, dofinasowanego z Funduszy Norweskich, poszukujemy osoby na stanowisko „Produkt Manager”.

Od kandydata oczekujemy wykształcenia z zakresu ekonomii i/lub wzornictwa przemysłowego na poziomie min. licencjat oraz min. 2 letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość języków obcych. Preferowany angielski i/lub niemiecki oraz duży entuzjazm i komunikatywność.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres: info@designandbusiness.pl
Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie osobiste.

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami – oferujemy dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych możliwości kandydata.

www.norwaygrants.org