Projektowanie produktów i usług

Profesjonalny projekt wzorniczy to zestaw działań ukierunkowanych na wdrożenie nowego produktu fizycznego lub usługi. W ramach projektów wzorniczych nasza firma zapewnia kompleksowy pakiet usług związanych z zadaniami merytorycznymi takimi jak:

  • projektowanie produktu
  • prototypowanie
  • testowanie produktu
  • badanie rynku i oczekiwań użytkowników
  • opracowywanie dokumentacji wykonawczej

Ponadto w trakcie projektów przejmujemy ciężar zarządzania nimi dzięki czemu nasi klienci mniej przejmują się aspektami metodycznymi projektu a mogą poświęcić się wyłącznie zadaniom istotnym dla rozwoju swojej oferty. Często rekomendujemy także możliwość uzyskania dotacji na realizację innowacyjnych projektów.

Do realizacji projektów wzorniczych podchodzimy w sposób równoważący kluczowe wymiary projektu jak:

  • potrzeby odbiorców,
  • możliwości technologiczne naszego klienta,
  • estetyka i jakość końcowa wdrażanego produktu.

Realizowane przez nas projekty łączą dobre praktyki podejść zwinnych (agile) oraz uwzględniają wszystkie aspekty projektowania wzorniczego – od wstępnej koncepcji poprzez wizualizacje, modele a skończywszy na planach wdrożeniowych produktu na rynek wraz z zaleceniami jego późniejszego rozwijania lub modyfikacji.

Profesjonalny projekt wzorniczy realizujemy zawsze z udziałem przedstawicieli użytkowników jak również pracowników naszego klienta przez co następuje dyfuzja wiedzy i podnoszenie kompetencji wzorniczych wszystkich uczestniczących.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł