Usługi nadzoru wzorniczego

Usługi nadzoru wzorniczego mają na celu zapewnienie przez naszych ekspertów merytorycznego i metodycznego wsparcia w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług na rynek.

W ramach usług nadzoru wzorniczego realizujemy na rzecz naszych klientów szereg aktywności o charakterze doradczym i edukacyjnym dzięki czemu realizowane projekty wdrażania nowych produktów i usług przebiegają pod kontrolą ekspertów dziedzinowych.

Dzięki nadzorowi wzorniczemu podnosimy kwalifikacje pracowników naszych klientów i przyczyniamy się do rozwoju ich działów. Tym samym rozwój ofertowy naszych klientów staje się stałym i kontrolowanym działaniem w firmie.

W ramach usług nadzoru wzorniczego prowadzone są również:

szkolenia, warsztaty, indywidualne (mentorskie) spotkania projektantów i technologów naszych klientów z doświadczonymi profesjonalnymi projektantami produktów naszej firmy. W ramach usług przygotowywane są również inspiracje dzięki którym pracownicy naszego klienta mogą efektywniej rozwijać i udoskonalać ofertę.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł