Zrównoważone opakowania: korzyść dla środowiska i zysków 

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i presji ze strony regulatorów, zrównoważone opakowania stały się koniecznością dla przedsiębiorstw na całym świecie. Dobrze zaprojektowane i wykonane opakowania zrównoważone nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale także przekładają się na konkretne korzyści biznesowe, w tym poprawę reputacji marki, zwiększenie zadowolenia klientów i potencjalnie wyższe zyski.

 

Zrównoważone opakowania, czyli takie, które minimalizują wpływ na środowisko na każdym etapie ich cyklu życia, od produkcji przez użytkowanie aż po utylizację, stają się coraz ważniejszym elementem strategii biznesowych firm. Odpowiadają one na rosnące oczekiwania klientów i presję ze strony regulatorów, ale przynoszą również konkretne korzyści biznesowe.

Zalety zrównoważonych opakowań  

Pierwszą i najważniejszą zaletą zrównoważonych opakowań jest ich pozytywny wpływ na środowisko. Poprzez redukcję zużycia surowców, ograniczenie generacji odpadów i minimalizację emisji gazów cieplarnianych, zrównoważone opakowania przyczyniają się do walki z globalnym ociepleniem i ochrony naszej planety.

 

Jednak zrównoważone opakowania przynoszą również korzyści biznesowe. Poprawiają one reputację marki, co jest szczególnie ważne w obliczu rosnącej świadomości ekologicznej klientów. Firmy, które zdecydują się na zrównoważone opakowania, mogą zatem liczyć na poprawę wizerunku i większą lojalność klientów.

 

Nowe technologie i materiały

Rozwój technologiczny umożliwił stworzenie opakowań, które są nie tylko bardziej zrównoważone, ale także bardziej efektywne i atrakcyjne dla klientów. Wykorzystanie nowych, biodegradowalnych materiałów, takich jak PLA (kwas polilaktydowy) czy PHA (polihydroksyalkaniany), pozwala na produkcję opakowań, które po zużyciu mogą być kompostowane lub zrecyklingowane, zamiast trafiać na wysypisko.

 

Również technologie, takie jak druk 3D czy biotechnologia, umożliwiają produkcję opakowań z mniejszym wpływem na środowisko. Druk 3D pozwala na produkcję opakowań na zamówienie, co redukuje ilość odpadów. Biotechnologia zaś umożliwia wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji bio-tworzyw, które mogą zastąpić tradycyjne, naftowe tworzywa sztuczne.

 

Zrównoważone opakowania a zyski   

Jednym z najważniejszych argumentów za zrównoważonymi opakowaniami jest ich potencjał do zwiększenia zysków. Poprawa wizerunku marki i większa lojalność klientów przekładają się na zwiększenie sprzedaży. Ponadto, efektywne pod względem materiałowym opakowania pozwalają na redukcję kosztów produkcji. A w dłuższej perspektywie, zrównoważone opakowania mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka regulacyjnego i związanych z tym kosztów.

 

Również na poziomie operacyjnym, zrównoważone opakowania mogą przynieść korzyści. Poprzez redukcję marnotrawstwa, ułatwienie logistyki i poprawę efektywności procesów, mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych. 

 

Można stwierdzić, że zrównoważone opakowania to nie tylko odpowiedź na wyzwania środowiskowe, ale także realna szansa na zwiększenie zysków. W dobie rosnącej konkurencji i presji ze strony klientów i regulatorów, zrównoważone opakowania stają się nie tylko koniecznością, ale także szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.