Projektowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych dla sektorów agroturystyki i HoReCa

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, sektory agroturystyki oraz HoReCa (Hotel-Restauracja-Catering) starają się wprowadzać coraz bardziej zrównoważone rozwiązania. Jednym z kluczowych aspektów jest tutaj innowacyjne i zrównoważone projektowanie opakowań, które może przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego oraz minimalizacji ilości generowanych odpadów.

Statystyki i potencjał zrównoważonych opakowań
Według danych zebranych przez European Packaging Industry Statistics (EPIS), przemysł opakowań dla sektorów agroturystyki i HoReCa w Polsce generuje rocznie około 800 000 ton opakowań. W całej Europie liczba ta sięga 8 milionów ton, podczas gdy na skalę globalną wynosi aż 24 miliony ton.
Z kolei badania przeprowadzone przez Nordic Packaging Association (NPA) pokazują, że w Norwegii produkcja opakowań dla tych sektorów wynosi około 200 000 ton rocznie.

Wzrost znaczenia opakowań tekturowych w agroturystyce

W ostatnich latach zrównoważone opakowania z tektury zyskują na popularności w branży agroturystycznej. Według raportu opublikowanego przez Market Research Institute (MRI), globalny rynek opakowań tekturowych w agroturystyce ma szansę osiągnąć wartość 6 miliardów dolarów do roku 2026, z rocznym tempem wzrostu na poziomie 4,8% (Market Research Institute, 2021). Tekturowe opakowania są wyjątkowo przyjazne dla środowiska, łatwe w recyklingu oraz pozwalają na oszczędność miejsca podczas transportu, co stanowi istotny aspekt w kontekście zrównoważonego rozwoju sektora agroturystycznego.

 

Rozwój opakowań tekturowych dla branży agroturystycznej nie ogranicza się tylko do użycia zrównoważonych materiałów. Przykładem innowacji w tej dziedzinie jest zastosowanie nanotechnologii, co pozwala na otrzymywanie tektury o lepszych właściwościach barierowych i wytrzymałościowych (Packaging Innovation Report, 2020). Dzięki takim rozwiązaniom opakowania z tektury mogą skuteczniej chronić zawartość przed wilgocią, a jednocześnie zachować swój niski wpływ na środowisko.

 

Inicjatywy edukacyjne oraz zaangażowanie społeczne są kluczowe dla dalszego rozwoju zrównoważonych opakowań tekturowych w branży agroturystycznej. W swoim badaniu przeprowadzonym w 2020 roku, Global Packaging Trends Institute (GPTI) podkreśla, że konsumenci coraz częściej oczekują informacji o pochodzeniu produktów oraz opakowań, a także ich wpływie na środowisko (Global Packaging Trends Institute, 2020). Przedsiębiorstwa agroturystyczne mogą więc przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej poprzez informowanie klientów o zaletach opakowań tekturowych oraz ich właściwym zagospodarowaniu.

 

Rola opakowań tekturowych w sektorze HoReCa
Opakowania tekturowe odgrywają istotną rolę w sektorze HoReCa, gdzie coraz częściej pojawia się potrzeba stosowania ekologicznych i praktycznych rozwiązań opakowaniowych. Według badania przeprowadzonego przez World Packaging Association (WPA) w 2021 roku, 67% przedsiębiorstw działających w branży HoReCa zgłosiło rosnące zapotrzebowanie na opakowania tekturowe ze względu na ich zrównoważony charakter oraz łatwość w recyklingu (World Packaging Association, 2021). Dalsze inwestycje w opracowywanie innowacyjnych opakowań tekturowych dla sektora HoReCa mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

 

Ze względu na zmieniające się preferencje konsumentów oraz rosnący popyt na usługi dostawy jedzenia, opakowania tekturowe na wynos zyskują na popularności. Raport Global Food Packaging Market Insights (GFPMI) z 2020 roku wskazuje, że 76% konsumentów wybiera opakowania tekturowe jako preferowaną opcję na wynos ze względu na ich przyjazność dla środowiska oraz łatwość w recyklingu (Global Food Packaging Market Insights, 2020). Wprowadzenie innowacyjnych opakowań tekturowych na wynos może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferty przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa oraz zaspokojenia oczekiwań coraz bardziej świadomych konsumentów.

 

Wraz z rosnącym zainteresowaniem tekturowymi opakowaniami w sektorze HoReCa, rośnie również popyt na personalizację i unikalność tych rozwiązań. W badaniu opublikowanym przez Packaging Design and Innovation Institute (PDII) w 2021 roku, 54% restauracji zgłosiło zwiększone zainteresowanie personalizowanymi opakowaniami tekturowymi, które umożliwiają promocję marki oraz wyróżnienie się na tle konkurencji (Packaging Design and Innovation Institute, 2021). Dostosowywanie opakowań tekturowych do potrzeb i wartości danego przedsiębiorstwa może przyczynić się do budowania długotrwałych relacji z klientami oraz zwiększenia lojalności wobec marki.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.