Ekologiczne opakowania – historia, stan obecny i przyszłość stosowania w Polsce

Ekologiczne opakowania to jeden z kluczowych elementów działań na rzecz ochrony środowiska. W Polsce, trend stosowania tego typu opakowań rośnie, jednak jest to wciąż niedoszacowany rynek, który ma potencjał na znaczny rozwój. W artykule przedstawimy historię i aktualną sytuację z ekologicznymi opakowaniami w Polsce oraz prognozy dotyczące ich przyszłości.

 

Historia stosowania ekologicznych opakowań w Polsce sięga lat 90-tych, kiedy to pojawiły się pierwsze inicjatywy związane z recyklingiem i zrównoważonym rozwojem. W kolejnych latach, wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i rosnącą świadomością ekologiczną, zaczęto zwracać większą uwagę na ekologiczne aspekty produkcji i użytkowania opakowań. W 2013 roku w Polsce wprowadzono ustawę o odpadach, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek segregacji odpadów oraz podnosi koszty usuwania odpadów nierecyklingowalnych. W rezultacie, wiele firm zaczęło poszukiwać alternatywnych, ekologicznych rozwiązań opakowaniowych.

Aktualnie, ekologiczne opakowania w Polsce to wciąż niedoszacowany rynek. Według raportu „Ekopakowanie 2021” opublikowanego przez PMR w grudniu 2020 roku, wartość rynku opakowań biodegradowalnych i kompostowalnych w Polsce w 2020 roku wyniosła około 80 mln zł, a do 2025 roku może wzrosnąć do 500 mln zł. Mimo to, badania przeprowadzone przez firmę Deloitte w 2019 roku wskazują, że 43% Polaków chętnie płaci więcej za produkty ekologiczne.

 

Zastosowanie ekologicznych opakowań w Polsce skupia się głównie w sektorze spożywczym oraz kosmetycznym. W ostatnim czasie zaczyna się również pojawiać w branży logistycznej, gdzie firmy poszukują zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych dla transportu towarów.

 

Wdrażanie ekologicznych opakowań to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorcy, którzy inwestują w ekologiczne rozwiązania, zyskują pozytywny wizerunek i coraz częściej są doceniani przez klientów. Ponadto, takie rozwiązania przyczyniają się do ochrony środowiska, redukcji odpadów i oszczędności zasobów naturalnych.

 

Prognozy na przyszłość stosowania ekologicznych opakowań w Polsce są optymistyczne. Jak już wspomnieliśmy, według raportu „Ekopakowanie 2021” opublikowanego przez PMR, do 2025 roku rynek opakowań biodegradowalnych i kompostowalnych w Polsce może wzrosnąć do 500 mln zł. Wspomniany raport wskazuje, że rynek ten rozwija się w Polsce dynamicznie, a trendy w Europie i na świecie, takie jak zwiększona świadomość ekologiczna społeczeństwa, wpływają na wzrost zainteresowania ekologicznymi opakowaniami.

 

Przyszłość ekologicznych opakowań zależy również od zmian w polityce państwa. W kwietniu 2021 roku w Polsce przyjęto „Polski Zielony Ład”, który zakłada wprowadzenie szeregu rozwiązań związanych z ochroną środowiska, m.in. zwiększenie zasobów odpadów biodegradowalnych oraz rozwój rynku opakowań ekologicznych. Wszystko to powinno skłonić przedsiębiorców do inwestowania w ekologiczne rozwiązania opakowaniowe.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.