Dążenie do zrównoważonego rozwoju: jak „Design and Business” transformuje branżę opakowań 

W epoce rosnącej świadomości ekologicznej, „Design and Business” dąży do przedefiniowania standardów w produkcji opakowań. Poprzez praktyki zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwo to nie tylko minimalizuje swoją negatywną ingerencję w środowisko naturalne, ale także wprowadza rewolucyjne zmiany w całej branży.

 

„Design and Business” buduje swoją reputację na innowacyjności i zaangażowaniu w tworzenie zrównoważonych opakowań, przekształcając swoje założenia w realne działania. Podkreślamy wartość inteligentnego zarządzania zasobami, dążąc do stworzenia produktów wysokiej jakości, które jednocześnie minimalizują wpływ na środowisko. 

Opakowania dla przyszłości: projektowanie z myślą o zrównoważeniu 

Podczas gdy tradycyjna produkcja opakowań często skupia się na efektywności kosztowej i produkcyjnej, My, „Design and Business” dążymy do uwzględnienia idei zrównoważonego projektowania w swoim procesie twórczym dla firm, które wspieramy. Filozofia ta rozszerza ramy projektowania, uwzględniając kwestie środowiskowe, społeczne i gospodarcze na każdym etapie produkcji. 

 

Wykorzystując materiały odnawialne i biodegradowalne oraz minimalizując odpady powstające podczas produkcji, „Design and Business” stara się tworzyć produkty, które nie tylko zachwycają swoim wyglądem, ale są również przyjazne dla środowiska.

 

Pionierskie innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju 

W strategii „Design and Business” innowacja odgrywa kluczową rolę. Nieustannie poszukujemy nowych technologii i rozwiązań, które mogą przyczynić się do zminimalizowania śladu ekologicznego związanego z produkcją opakowań.

 

Jednym z przykładów jest zastosowanie biodegradowalnych materiałów, które mogą zastąpić tradycyjne tworzywa sztuczne. „Design and Business” korzysta także z najnowszych technologii, takich jak automatyzacja czy druk 3D, aby zwiększyć efektywność produkcji i zredukować ilość odpadów.

 

Tworzenie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju

„Design and Business” nie działa w izolacji. Aktywnie dążymy do budowania partnerstw dla naszych Klientów na różnych etapach łańcucha dostaw, włączając dostawców surowców, producentów.

 

Dzięki tym partnerstwom, my oraz nasi Klienci mają możliwość współpracy z innymi podmiotami na rzecz zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu branży opakowań na środowisko. Takie współprace przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym stronom, tworząc nowe możliwości biznesowe, oferując konsumentom produkty o wysokiej jakości, które są jednocześnie przyjazne dla środowiska, oraz przyczyniając się do ochrony planety. 

 

Dążenie do zrównoważonego rozwoju nie jest już tylko kwestią etyki czy odpowiedzialności społecznej. Dla „Design and Business”, to klucz do przyszłości i trwałego rozwoju. Przekształcając branżę opakowań, udowadniają, że zyski finansowe mogą iść w parze z korzyściami dla środowiska i społeczeństwa, pokazując, że taka transformacja nie jest tylko możliwa, ale również korzystna.

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.