Audyty wzorniczne

Audyty wzornicze służą kompleksowej ocenie stopnia wykorzystania wzornictwa przemysłowego w działalności naszych klientów.

Dzięki audytom wzorniczym możliwa jest ocena słabych i mocnych stron zarówno produktów jak i procesów czy technologii naszego klienta oraz odniesienie ich do trendów, oczekiwań odbiorców oraz produktów konkurencji.

Efektem prac zespołu audytorskiego jest kompleksowy raport obejmujący  analizę procesów związanych z wzornictwem (projektowanie, testowanie, poziom innowacyjności) jak również z dostarczaniem produktów na rynek (marketing, komunikacja z klientem, identyfikacja wizualnej, logistyka, sprzedaż itp.).

Nasze analizy odnoszone są do kluczowych trendów rynkowych (branżowych, społecznych, technologicznych) dzięki czemu możliwe jest poszukiwanie kierunków dalszego rozwoju ofertowego oraz inspirowanie do projektowania nowych lub udoskonalonych produktów. Podsumowaniem audytu są jasno zdefiniowane problemy wzornicze oraz rekomendacje rozwiązania tych problemów w myśl zasady „problemy mogą być skomplikowane, rozwiązania powinny być proste i skuteczne”.

Audyty wzornicze przyczyniają się do dalszego rozwoju oferty naszych klientów stanowiąc podstawę ubiegania się o dotacje w ramach konkursów grantowych (jak np. Wzór na Konkurencję, Design dla Przedsiębiorców).

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł