Audyt ADMA

Badanie dojrzałości technologicznej wg modelu ADMA (Advanced Manufacturing) to ustandaryzowany, zgodny z wymaganiami UE proces analityczno-ocenowy prowadzący do wskazania stanu organizacji naszych klientów i wyznaczania kierunków zmian technologicznych. W pierwszym kroku przeprowadzana jest samoocena w zakresie kluczowych obszarów transformacji cyfrowej a następnie obejmuje ocenę ekspercką i analizę aktywności prowadzonych w firmie naszych klientów w ramach 7 obszarów:

  • Zaawansowane technologie produkcji
  • Cyfrowa Fabryka
  • EKO fabryka
  • Inżynieria zorientowana na klienta końcowego (End-to-end)
  • Organizacja skoncentrowana na człowieku
  • Inteligentna produkcja
  • Otwarta fabryka zorientowana na łańcuch wartości

Dzięki analizie ADMA nasi klienci dysponują kompleksową, holistyczną oceną dojrzałości technologicznej swojej firmy w odniesieniu do współczesnych trendów Przemysłu 4.0 i mogą określać strategie dalszego rozwoju i podnoszenia tej dojrzałości.

Analizy ADMA kończone są eksperckim raportem przedstawiającym zbadany (zmierzony) stan jak również wskazującym na kierunku rozwoju i tzw. procesy przejścia (podnoszące oceny w wybranych obszarach)

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł