Jak inspirujemy?

firma


Design and Business

inspiruje firmy i obszar biznesu do sukcesu działając w obszarze audytów  i preaudytów wzorniczych, szkoleń,  budowania działów B+R oraz ochrony wzornictwa przemysłowego

Przeznaczeniem i misją firmy jest działanie odpowiedzialnie społecznie wraz z nutą designu. W ramach działalności prowadzonej od 2000 roku a następnie przekształconej w spółkę z o.o. firma z powodzeniem pozwoliła polskim przedsiębiorstwom na wzrost kompetencji pracowników, uzupełnienie umiejętności kadry kierowniczej, wdrożenie optymalnych instrumentów zarządczych, opracowanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej oraz zmapowanie procesów operacyjnych. Design and Business od 2015r. jest wiodącym wykonawcą projektów wzorniczych, których efektem jest wdrożenie przez klienta nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi. W ramach tych działań Design and Business analizuje dotychczasowy poziom wzornictwa w firmie pod kątem tworzenia innowacyjnych wzorniczo produktów i usług, technologię, potrzeby w zakresie zarządzania wzornictwem, ofertę firmy pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, Design and Business przygotowuje kompleksowy projekt wzorniczy – od idei po wdrożenie.

działając


z ogromnym doświadczeniem


i intuicją

dbając o charakter inspirowanych zmian dopasowano do klientów rozwiązania, które w każdym przypadku pozwoliły na zastosowanie efektywnych rozwiązań.

Wszyscy  klienci podkreślają bardzo ważny dla firmy Design and Business czynnik ich motywacji do działań kierujących przedsiębiorstwo na realizację celów strategicznych. Dodatkowo dbamy o klasę oraz design stylu komunikacji naszych klientów i ich otoczenia biznesowego na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

W wybranych zleceniach zastosowano shadow management aby możliwie optymalnie wdrożyć zmiany i opracowane instrumenty zarządcze.

Na pewno firma Design and Business wraz z wsparciem merytorycznym klienta zainspiruje i pomoże wdrożyć innowację biznesową oraz przygotuje strategię unique selling proposition.

audyt wzorniczy

inaczej: wzór na konkurencję.
To opracowanie spójnej i efektywnej strategii innowacji rozwojowej firmy, gwarantującej budowanie wyróżniającej się marki, opartej o komunikację USP. Przy zastosowaniu mapowania procesowego optymalizuje wewnętrzne procesy zarządczych w firmach. Audyt wzorniczy warunkuje wdrożenie na rynek konkurencyjnych i zgodnych z ideą designu produktów oraz usług. Wdrażane projekty, uwzględniające międzynarodowe trendy wzornicze, pozwalają na uzyskanie wyjątkowej estetyki produkcyjnej generującej wzrost sprzedaży.

Design dla przedsiębiorców

W ramach poddziałania  2.3.5 Design dla przedsiębiorców konkursu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie celem jest  sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia, wykonujemy  preaudyt wzorniczy. 

Przedmiotem usługi jest analiza dotychczasowego poziomu wzornictwa w firmie pod kątem tworzenia innowacyjnych wzorniczo produktów i usług  oraz opracowanie rekomendacji na potrzeby projektowania nowych produktów. Realizacja preaudytu wzorniczego stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie rozwoju produktowego firmy z udziałem środków publicznych.

 1. Wstępna analiza potencjału rynkowego firmy i dotychczasowych produktów (w tym: identyfikacja grup odbiorców, ocena konkurencji, dostawców i partnerów)

 2. Analiza dotychczasowego wzornictwa w firmie i potencjału wzorniczego (ocena kompetencji w zakresie wzornictwa, ocena technologii do projektowania)

 3. Przeprowadzenie warsztatów w zakresie definiowania nowych produktów i usług oraz opracowanie rekomendacji wzmacniających ich poziom innowacyjności

 4. Opracowanie charakterystyki (opis) nowych produktów oraz wsparcie firmy w definiowaniu i planowaniu projektów wzorniczych

 5. Opracowanie dokumentacji preaudytowej wraz z opisem nowych produktów i usług pod potrzeby dofinansowania ze środków publicznych (jak np. Design dla Przedsiębiorców, Wzór na Konkurencję i równoważne)

 1. Wstępna analiza potencjału wytwórczego firmy (ocena infrastruktury i kapitału intelektualnego niezbędnego do tworzenia nowych produktów i usług)

 2. Identyfikacja problemów wzorniczych (analiza potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, ocena zgodności dotychczasowego wzornictwa z trendami, porównanie z ofertą konkurencji)

 3. Przeprowadzenie wstępnych badań focusowych zainteresowania nowymi produktami

 4. Opracowanie strategicznych rekomendacji w zakresie wzorniczego rozwoju firmy i nowych produktów

HoReCa

Design and Business w krótkim czasie stała się liderem w kształceniu kadry menadżerskiej, łącząc wieloletnie doświadczenie z innowacyjnym podejściem do gastronomii.

Nasze doradztwo opiera się przede wszystkim na długoletnim zaangażowaniu oraz doświadczeniu w pracy z klientem. W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim na jakości oferowanych usług oraz na jak najwyższej satysfakcji naszego klienta z zrealizowanej przez nas usługi. Dzięki współpracy z najlepszymi partnerami w branży gastronomicznej i hotelarskiej wciąż poszerzamy swoje kwalifikacje oraz ofertę.

DORADZTWO

W OBSZARZE BRANŻY HORECA

 • Hotel Marketing Menedżer - czyli opracowanie strategii sprzedaży oferty hotelowej przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • Nowoczesne gotowanie, ważne trendy w gastronomii,
 • Metody doskonalenia produkcji, czyli jak uniknąć́ błędów w procesie produkcji cukierniczej,
 • Procedury produkcyjne – postępowanie z alergenami w zakładzie przetwórstwa cukierniczego,
 • Vademecum pokojowej, czyli nowoczesny housekeeping, planowanie i harmonogramowanie produkcji cukierniczej, czyli kompleksowe wsparcie procesu produkcji cukierniczej z wykorzystaniem branżowego słownictwa w języku angielskim,
 • Budowanie strategii rozwoju opakowań i procesów produkcji cukierniczej,
 • Strategie rozwoju produktowego w zakresie produktów naturalnych, prozdrowotnych i ekologicznych w branży piekarniczej,
 • Projekty wzornicze opakowań i produktów rzemieślniczych dla cukierników,
 • Strategie komunikacji marketingowej i promowania naturalnych produktów,
 • Metody doskonalenia produkcji w procesach produkcyjnych (w tym dla branży cukierniczej),
 • Procedury produkcyjne – postępowanie z alergenami w zakładzie przetwórstwa cukierniczego,
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji cukierniczej, czyli kompleksowe wsparcie procesu produkcji cukierniczej z wykorzystaniem branżowego słownictwa w języku angielskim.
 • Audyt wzorniczy

  Audyt wzorniczy obejmie : analizę wzorniczą w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów konkurencji oraz kluczowych w kontekście trendów otoczenia firmy branżowych, analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

  Natomiast strategia wzornicza tj. dokument (raport) opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego - zawiera następujące elementy:

  1. Ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, działań marketingowych firmy;

  2. Określenie kluczowych w kontekście trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek;

  3. Definiowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;

  1. Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;

  2. Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;

  3. Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

  Dział B+R

  Design and Business jako przedsiębiorstwo niebędące instytutem badawczym, od lat prowadzi badania i prace rozwojowe, jak również stanowi wsparcie techniczne i naukowe dla podmiotów z sektora MŚP. Specyfika realizowanych przez nas projektów obejmuje kompleksowe prace od poznania potrzeb docelowych odbiorców po wytworzenie prototypów, ich testowanie i wdrażanie do produkcji seryjnej jak również nadzór wprowadzania produktów na rynek i analizę korzyści (w tym finansowych) po zakończeniu projektu.

  Realizacja projektów badawczych

  Realizujemy prace badawczo-rozwojowe - wieloetapowe (kamienie milowe), jednoetapowe (określony wynik), i wdrożeniowe, wprowadzające zaawansowane, innowacyjne rozwiązania dla podmiotów z branży medycznej, produkcyjnej, meblowej, motoryzacyjnej, HAVAC, HoReCa czy jachtowej. Zdobyte doświadczenie, przyczyniło się do opracowania autorskiego i przejrzystego procesu projektowego, który pozwala nam zoptymalizować drogę od pomysłu do wdrożenia i sprzedaży. Nasza doświadczona interdyscyplinarna kadra realizuje badania na rzecz opracowania nowych, jak i rozwoju już istniejących wyrobów i technologii. Posiadamy wiedzę, kompetencje i doświadczenie w zakresie opracowywania złożonych produktów i usług. Zdobyte kompetencje i wiedza pozwoliły nam rozpocząć realizację własnego projektu z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań, w ramach którego kompletowana jest własna prototypowania.

  Zarządzanie innowacjami / Know-How / Patentowanie

  Posiadamy kompetencje w zakresie wdrażania innowacji produktowych i procesowych dla nowych i posiadanych wyrobów i usług. Innowacyjne technologie i procesy wprowadzane są na każdym etapie realizacji produktu: od opracowania koncepcji, poprzez budowę i badania prototypów, po opracowanie gotowego do sprzedaży produktu spełniającego niestandardowe wymagania Klienta. Posiadamy szeroki „know-how” w opracowywaniu technologii informatycznych oraz wzornictwie przemysłowym. Wspieramy naszych klientów wiedzą w zakresie ochrony patentowej nowo opracowanych produktów i technologii.

  Opracowanie koncepcji demonstratorów i prototypów

  Opracowujemy koncepcje nowych, niestandardowych rozwiązań technicznych, produktów i usług. Na podstawie opracowanych koncepcji i przy wykorzystaniu outsourcingu produkcyjnego, budowane są prototypy. Są one poddawane weryfikacji z wykorzystaniem wysokospecjalizowanej infrastruktury badawczej w znormalizowanych i kontrolowanych warunkach, odnoszących się do rzeczywistych warunków eksploatacji.

  Opracowanie i rozwój produktów

  Posiadamy wiedzę i doświadczenie w opracowaniu produktów w obszarach technologii informatycznych oraz wzornictwa przemysłowego. Produkty przygotowywane są w pełnym cyklu rozwojowym, poczynając od wstępnych koncepcji, po dostawę gotowego, wyrobu spełniającego wymagania Klienta. Wykorzystujemy swoje kompetencje i posiadany „know-how” w rozwoju produktów, analizując najnowsze trendy, dostępne technologie i oczekiwania Klienta.

  Współpraca z uczelniami oraz jednostkami badawczymi W celu zachowania pewności, że bazujemy na najbardziej aktualnym poziomie wiedzy oraz że kierunki, które rozwijamy elastycznie dopasowują się do potrzeb rynkowych klientów, utworzyliśmy sieć współpracy z ośrodkami naukowymi, producentami urządzeń, dostawcami innowacyjnych usług, a także z prywatnymi przedsiębiorstwami specjalizującymi się w niszowych badaniach, z którymi wymienia wiedzę, kompetencje i doświadczenie. Dzięki rozbudowanej siedzi współpracy biznesu z nauką, jesteśmy na bieżąco w zakresie trendów technologicznych/wzorniczych, a nasz zespół doświadczonych profesjonalistów jest wstanie realizować projekty w każdej branży.

  Design IT

  W pierwszym etapie

  Na początku każdego audytu definiujemy wraz z klientem cele biznesowe.

  W drugim etapie

  Badamy serwis pod kątem heurystyk oceniając między innymi:
  nawigację w serwisie,
  intuicyjność
  przejrzystość interfejsu
  zrozumiałość tekstów
  umiejscowienie elementów
  prowadzenie wzroku w serwisie
  wykorzystanie tzw “dobrych praktyk”
  Wszystko pod kątem zdefiniowanych wcześniej celów.

  W trzecim etapie

  Przygotowujemy dokładny raport tekstowo graficzny z wykonanego audytu, który zawiera wszystkie informacje na temat Twojego serwisu wraz z propozycjami zmian, testów A/B.

  Ochrona wzornictwa

  Wspieramy polskie wzornictwo, wzornictwo przemysłowe naszych klientów,  w obszarze prawnym  własności intelektualnej. Uzyskujemy ochronę na przedmioty własności intelektualnej i przemysłowej. Doradzamy w budowie strategii ochrony własności intelektualnej. Wykonujemy analizę i badanie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, przygotowujemy dokumentację i dokonujemy  zgłoszenia ochrony wzoru przemysłowego i prowadzimy postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji. Przeprowadzamy transakcje dotyczące przedmiotów własności intelektualnej. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prawami własności intelektualnej. W tym zakresie współpracujemy z kancelarią Brzezicki i Gierszewski

  BG-law

  pracujemy w systemie


  success fee

  co jest wyjątkową formą gwarancji
  wskazanych rozwiązań
  przez zespół Design and Business.

  W ramach działalności Design and business oraz rekomendowanych firm współpracujących dotychczas zainspirowaliśmy lub nadal inspirujemy ponad 50 przedsiębiorstw

  Termika sp. z o.o., OMIDA S.A, M&MR Trading sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Cukierniczego ,,BAŁTYK” sp. z o.o, Car Lease Polska sp. z o.o, UMAM sp. z o.o, Rooftherm sp. z o.o, Unitra sp.z o.o., Indeco sp. z o.o., Silny&Salamon sp. z o.o., Radiolex sp. z o .o, ELDRO Technologie sp.z o.o., Adriatica sp. z o.o., CDM sp. z o .o. T.Deker sp. z o.o., Bysewo sp. z o.o., BudMar sp. z o.o., Bus Factory sp. z o.o., Tom-Par sp. z o.o., Sportdata Serwis sp. z o.o.; STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O., CDM sp. z o.o., "NETRIX GROUP" SP. Z O.O., CONCESSION EUROPE SP. Z O.O., DAC SPÓŁKA AKCYJNA, "ULTRAMARE" SP. Z O.O.

  Współpracując z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza
  doradziliśmy ekspercko w obszarze biznesowym
  36 firmom z segmentu MŚP.

  Działamy we wszystkich branżach i sektorach

  Posiadamy certyfikat ISO 9001
  w zakresie szkoleń, doradztwa oraz audytów wzorniczych.

  Posiadamy akredytację Spectrum ARP

  Zostaliśmy laureatem
  Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022.

  Kontakt do inspiracji

  Design and Business Sp. z o.o.
  Inspirujemy do sukcesu

  TRITUM Business Park
  al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

  Tel. 607 65 80 45

  info@designandbusiness.pl

  NIP: 5851472894REGON: 363234113KRS: 0000583103

  Kapitał zakładowy: 50 000 zł